Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cleanprofs Ervaringen en Informatie
#1
Van Mohamed Hassan Ayatollahy, eigenaar van Miec Marketing en Marketing Impuls, is er ook Cleanprofs B.V. zijn vorige bedrijf voor klikoschoonmaak, BDR containerreiniging BV is failliet verklaard en de onderneming is sinds toen onder Cleanprofs B.V.  en ook CLEANPROFS UK LTD

also has:
United Kingdom: Miec Ltd, Smarlet Ltd, Cleanprofs UK Ltd
http://www.cleanprofs.co.uk.
http://www.smarlet.co.uk (vanished during a employees row in 2013/14)
http://www.miec.co.uk (vanished during a employees row in 2013/14)

TRANSLATED:
https://translate.google.com/translate?s...&edit-text=

Use google translate to read: http://translate.google.com

Trosradar discussie:
https://forum.www.radartv.nl/viewtopic.p...&start=220
https://forum.www.radartv.nl/viewtopic.p...9&t=131643
https://forum.www.radartv.nl/viewtopic.p...5&start=20

Waarschuwing gemeente Leek:
http://www.de-midweek.nl/nieuws/17247/co...ente-leek/
Waarschuwing Katwijk:
http://www.nieuwsvanhier.nl/bericht.php?...QWVbvZwZkh


Kassa:
http://kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vr...leanprofs/
Over contracten:
http://kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vr...reiniging/ARBEIDSZAAK TEGEN DE BEDRIJVEN VAN AYAT HOLDING B.V.

Werknemers en ex-werknemers worden uitgenodigd zich te melden en krijgen onkosten vergoed.
http://miec-arbeidszaak.orgfree.comRECHTSPRAAK TEGEN  Eigenaar Mohamed Hassan Ayatollahy, Miec Marketing en BDR Exploitatie, Solvre, BDR Wagenpark:IN MAAM DES KONINGS


VONNIS
_________________________________________________________________________________________________________

RECHTBANK TE ROTTERDAM

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/428262/KGZA 13-1267

Vonnis in kortgeding van 5 december 2013

In de zaak van


1.   de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ARGROS MILIEUBEHEER NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Roosendaal,
2.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CONTAINER CLEANING NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Roosendaal,
3.  Wouter HILLENBRINK
wonende te Oud Gastel, gemeente Halderberge,

eisers,

advocaat mr. H. Weimans,

tegen


1.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BDR EXPLOITATIE B.V.,  
gevestigd te Oud-Beijerland,

2.   de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SOLVERE B.V.,
gevestigd te Oud-Beijerland,

3.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BDR WAGENPARK B.V.,
gevestigd te Zaanstad,

4.  Mohamed Hassan AYATOLLAHY,
wonende te Den Haag,

gedaagden,
advocaat: mrs. J.M. de Heer en R.J.R.M. de Bok

Eisers zullen hierna CCN genoemd worden.  Gedaagden zullen hierna BDR genoemd worden.


1.       De procedure

1.1.   Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 15 november met producties
- de ter zitting gemoemde akte vermeerdering van eis
- de brief d.d. 22  november 2013 van CNN met productie
- de het faxbericht d.d. 25 november 2013 van CNN met productie
- de brief d.d. 25 november 2013 van BDR met producties
- de mondelinge behandeling d.d. 26 november 2013


________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/10/438262/KGZA 13-1267
5 december 2013
PAGINA 2

C/10/438262/KGZA 13-1267
5 december 2013

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.8.    BDR zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld  in de proceskosten van CCN,
begroot op €111,34 aan explootkosten ,  €589,00 aan vestrecht  en €816,00 aan salaris advocaat.


5.       De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.      wijst af de vordering jegens gedaagde sub4;

5.2       veroordeelt BDR om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan mr. Weimans
te doen toekomen een kope van alle na 20 juni 2013 van personen of instellingen uit genoemde provincies.
Zeeland en Noord-Holland (Noord) verzonden facturen ter zake
containereinigingsactiviteiten  en een kopie van een dagafschrift van betalingen ter zake
containereinigingsactiviteiten  ontvangen 20 juni 2013 van personen of instellingen uit
genoemde provincies;

5.3.       verbiedt BDR om vanaf  2 dagen na betekening van dit vonnis een factuur te sturen
ter zake containereinigingsactiviteiten of daarmee samenhangende diensten of goederen
aan klanten gevestigd in de provincies Zeeland en Noord-Holland (Noord);

5.4.       verbied gedaagde sub I  om het vonnis van 15 oktober  ten uitvoer te leggen
voor zover CNN daarin is veroordeeld tot betaling aan BDR van een bedrag  van
€125.000,00, zolang BDR geen volledige opgave heeft gedaan van de onder 5.2. bedoelde
ontvangen betalingen.

5.5.       veroordeelt BDR om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis aan BDR over  te
dragen de originele machtigingskaarten/kaarten van klanten in de provincie Zeeland en
Noord-Holland (Noord) voorzien van een hantekening van de klant  waaruit kan worden
afgeleid  dat de klant toestemming heeft verleend voor automatische incasso van de
abonnementsgelden voor containerreiniging van de door de klant aangegeven rekening.

5.6.       bepaalt dar BDR een dwangsom verbeurt van €100,00 per verbod/veroordeling  per dag
dat zij niet aan de hiervoor onder 5.2 tot en met 5.5 genoemde verboden/veroordelingen
voldoet, met een maximum van €100.000,00;

5.7.       veroordeelt BDR in de proceskosten aan de zijde van CCN, tot op heden begroot
op €1.516,34;

5.8.       verklaar dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.9.       wijst af het meer of anders gevorderde.


Dit vonnis is gewezen door mr. A.  Eerdhijzen en in het openbaar uitgesproken op  5 december 2013.
615/2294
#2
Cleanprofs info en vragen op Twitter
https://twitter.com/cleanprofs1/status/5...3931990016


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)